Luleå University

Lediga tjänster

Institutionen för systemteknik

Institutionen för systemteknik ansvarar för kurser i datalogi och datorteknik i civilingenjörsutbildningarna och dataingenjörslinjen. Vid institutionen bedrivs forskning i informationsteknik över ett brett område med forskningsämnena datalogi, datorteknik, datorkommunikation, programvaruteknik, signalbehandling, reglerteknik, industriell elektronik
samt robotik och automation.Inom ramen för Centrum för Distansöverbryggande Teknik, CDT, bedrivs ett samarbete mellan Högskolan och IT-företagen i regionen som erbjuder utmärkta möjligheter att medverka i forskning och utveckling inom ett expansivt framtids-område.
Vid institutionen arbetar för närvarande ca 85 personer och vi är mycket angelägna att öka andelen kvinnliga lärare och välkomnar därför speciellt kvinnliga sökande.

FÖRSTE FORSKNINGSINGENJÖR
DATORDRIFT ref nr 433/96

Arbetsuppgifterna består av drift och underhåll av datorsystem och nätverk för de tre plattformarna Unix, PC och Macintosh som institutionens dataverksamhet vilar på. Det är önskvärt att du kan medverka i undervisning på dataingenjörs-utbildningen.
Vi söker dig som har högskoleexamen med goda kunskaper inom datateknik eller kommunikationsteknik. Vi värdesätter ett brett kunnande inom ett par av områdena Unix, PC, Mac, kommunikation och informationssystem. Du måste vara öppen och utåtriktad och uppskatta en arbetsmiljö med stor kontaktyta. Goda kunskaper i engelska är ett krav.

UNIVERSITETSADJUNKTER
DATATEKNIK ref nr 432/96

Arbetsuppgifterna består av lektionsundervisning i grundläggande kurser och i fortsättningskurser inom de områden som innehavaren av befattningen är intresserad av. Du kommer också att delta i kursutveckling, handledning av examensarbeten och annan verksamhet med anknytning till undervisning och forskning.
För befattning som universitetsadjunkt krävs civilingenjörsexamen från data-teknisk linje, examen från datavetenskaplig linje och erfarenhet av undervisning.

UNIVERSITETSLEKTORER
DATALOGI ref nr 430/96

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning och medverkan inom de forskningsområden som är aktiva vid institutionen eller i forskningsprojekt som innehavaren själv driver.
För behörighet till befattning som universitetslektor krävs doktorsexamen samt styrkt pedagogisk skicklighet. Vid tillsättningen läggs lika vikt vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.
Upplysningar: Ytterligare upplysningar om befattningarna lämnas av professor Svante Carlsson, telefon 0920-911 77, datorpost Svante.Carlsson@sm.luth.se och universitetslektor Lennart Andersson,telefon 0920-911 21, datorpost Lennart.Andersson@sm.luth.se. Kerstin Nes-Aludden, personalenheten, kan ge närmare upplysningar om tillsättningsförfarandet för universitetslektoraten. Hon nås på telefon 0920-912 31 och datorpost Kerstin.Nes Aludden@adm.luth.se. De fackliga företrädarna för SACO, TCO-OF och SEKO når du via vår växel, telefon 0920-910 00.

Information om verksamheten vid Institutionen och CDT finns i WWW via http://www.sm.luth.se och http://www.cdt.luth.se.

Ansökan: För befattningarna som universitetslektor kan information om behörighetsvillkor och ansökningshandlingar rekvireras från registrator Britt-Marie Sporback, telefon 0920-720 53. För de övriga befattningarna erfordras sedvanliga ansökningshandlingar. Din ansökan vill vi ha senast den 17 maj 1996 till Högskolan i Luleå, 971 87 Luleå. Ange ref nr i din ansökan.
Last modified 1996-05-09 by lan