PRESENTATION AV EXAMENSARBETEN

 

Vid Systemteknik - vecka 4, sista anmälningsdag 5/1 2004

 

Schema

Tid

Måndag

19/1

Tisdag

20/1

Onsdag

21/1

Torsdag

22/1

Fredag

23/1

09.00-09.50

 

Andreas Nilsson

 

 

 

David Rosendahl

Anton Persson

10.00-10.50

Fredrik Palo

Mattias Raattamaa

 

 

 

Jan Niemi

Leif Norén

 

 

11.00-11.50

 

 

 

 

Johan Kihlberg

Henrik Lindström

Fredrik Larsson

13.00-13.50

 

 

 

 

Mats Staffansson

Fredrik Ringström

Daniel Gustavsson

 

14.00-14.50

Peter Alzén

 

 

Anders Lidén

Jesper Martinsson

 

15.00-15.50

Lars Karlström

Daniel Löfmark

 

 

Fredrik Jonsson

Lars-Erik Wessman

Krister Wicksell Eriksson

 

Tisdag 19/1

 

Namn:                                                       Andreas Nilsson

E-post:                                                      nadnil-9@student.luth.se                                        

Lokal:                                                       A3001

Tid:                                                           09.00-09.50                                               

Titel:                                                         Rälsprofimätning med STRIX

Företag där exjobb utförts:                      Banverket

Linje:                                                        E                                           

Avdelning/Ämnesområde:                      Mätteknik     

Examinator:                       Jan van Deventer                             

Opponenter:                       Fredrik Palo/Mattias Raattamaa

________________________________________________________________________

Namn:                                                      Fredrik Palo/Mattias Raattamaa

E-post:                                                     frepal-9@student.luth.se/matraa-8@student.luth.se

Lokal:                                                      A3001                                

Tid:                                                           10.00-10.50 

Titel:                                                        Web-based handling of the administrative tasks in a master thesis          

Företag där exjobb utförts:                      Luleå tekniska Universitet

Linje:                                                        D                  

Avdelning/Ämnesområde:                      Programvaruteknik                     

Examinator:                                             Kåre Synnes 

Opponenter:                                            Andreas Nilsson                  

________________________________________________________________________


Namn:                                                       Peter Alzén

E-post:                                                      petalz-8@studentluth.se

Lokal:                                                       A 3001

Tid:                                                           14.00-14.50

Titel:                                                         Multi-Cell Performance of 802.11a Wrieless LANs

Företag där exjobb utförts:                      Ericsson Research

Linje:                                                        E

Avdelning/ämnesområde:                      Datorkommunikation

Examinator:                       Anders Lindgren

Opponenter:                       Lars Karlsson /Daniel Löfmark

 

Namn:                                                       Lars Karlsson/Daniel Löfmark

E-post:                                                      larkar-9@student.luth.se/danlof-9@student.luth.se

Lokal:                                                       A 3001

Tid:                                                           15.00-15.50   

Titel:                                                        Performance and Visual Enhancement Techniques for Real-time 3D Graphics

Företag där exjobb utförts:                      Agency9

Linje:                                                        D

Avdelning/Ämnesområde:                      Programvaruteknik

Examinator:                       Marcus Nilsson

Opponenter:                       Peter Alzén

___________________________________________________________________________

 

Torsdag 22/1

 

Namn:                                                      David Rosendahl

E-post:                                                     davros-9@student.luth.se    

Lokal:                                                      A 3001         

Tid:                                                           09.00-09.50 

Titel:                                                        Förbättring av inmätningssystem för reflektorer som används för navigering av mobila enheter            

Företag där exjobb utförts:                      Luleå tekniska universitet i samarbete med Danaher Motion Särö AB

Linje:                                                        F                   

Avdelning/Ämnesområde:                      Robotik                     

Examinator:                                             Kalevi Hyppä

Opponenter:                       Jan Niemi                                             

___________________________________________________________________________

 

Namn:                                         Jan Niemi

E-post:                                                      jannie-9@student.ltuh.se

Lokal:                                                      A 3001         

Tid:                                                           10.00-10.50 

Titel:                                                        Determinaton of a thin layer within an industrial diamond disc using ultrasonic technique

Företag där exjobb utförs:                      Element Six                     

Linje:                                                        E                   

Avdelning/Ämnesområde:                      Elektroniksystem                     

Examinator:                                             Jan Van Deventer                

Opponenter:                                            David Rosendahl


 

Namn:                                                      Johan Kihlberg

E-post:                                                     johkih-7@student.luth.se     

Lokal:                                                      A 3001         

Tid:                                                           11.00-11.50 

Titel:                                                        Achieving image compression by discarding duplicate image                  

Företag där exjobb utförts:                      Luleå tekniska Universitet                     

Linje:                                                        Di                 

Avdelning/Ämnesområde:                      Programvaruteknik                     

Examinator:                                             Roland Parviainen               

Opponenter:                                            Fredrik Jonsson, Lars-Erik Wessman

_______________________________________________________________________

 

Namn:                                                       Mats Staffansson

E-post:                                                      matz@ludd.luth.se

Lokal:                                                       A 3001

Tid:                                                           13.00-13.50

Titel:                                                        Visualisation and evaluation of paths for autonomous vehicles

Företag där exjobb utförts:                      ?

Linje:                                                        D

Avdelning/Ämnesområde:                      Programvaruteknik

Examinator:                                             Håkan Jonsson

Opponenter:                       Anders Lidén

 

Namn:                                                       Anders Lidén

E-post:                                                      ali@ludd.luth.se

Lokal:                                                       A 3001

Tid:                                                           14.00-14.50

Titel:                                                        Seamless Mobility Between Current and Furutre P Network

Företag där exjobb utförts:                      iPUnplugges AB, Stockholm

Linje:                                                        D

Avdelning/Ämnesområde                      Datorkommunikation

Examinator:                       Andreas Jonson

Opponenter:                       Mats Staffansson

___________________________________________________________________________

 

Namn:                                                      Fredrik Jonsson/Lars-Erik Wessman

E-post:                                                     frejon-9@student.luth.se/larwes-9@student.luth.se

Lokal:                                                      A 3001         

Tid:                                                           15.00-15.50                       

Titel:                                                        TEAPOT: Ticket based authentication providing online ticket exhange   

Företag där exjobb utförts:                      Luleå tekniska universitet                                           

Linje:                                                        D                  

Avdelning/Ämnesområde:                      Datorkommunikation                     

Examinator:                                             Lenka Carr-Motyckova

Opponenter:                       Johan Kihlberg                      

__________________________________________________________________________


 

Fredag 23/1 

 

Namn:                                                       Anton Persson

E-post:                                                      antper-9@student.luth.se                  

Lokal:                                                       A 3001                                                     

Tid:                                                           09.00-09.50                                               

Titel:                                                        Logging and monitoring of TCP traffic in SSH tunnels                            

Företag där exjobb utförs:                      Ericsson Microwave System AB                     

Linje:                                                        D                  

Avdelning/Ämnesområde:                                           

Examinator:                                             Johan Kristiansson

Opponenter:                                            Leif Norén

                                                                

 

Namn:                                                      Leif Norén

E-post:                                                     leinor-0@student.luth.se      

Lokal:                                                      A 3001

Tid:                                                           10.00-10.50

Titel:                                                        Vidareutvecking av hudimpedans mätare

Företag där exjobb utförts:                      Umeå Universitet

Linje:                                                        Teknisk Fysik

Avdelning/Ämnesområde:                      Signalbehandling

Examinator:                                             Jan Van Deventer

Opponenter:                                            Anton Persson

________________________________________________________________________

 

 

 

Namn:                                                      Henrik Lindström/Fredrik Larsson

E-post:                                                     Henlin-7@student.luth.se/frelar-8@student.luth.se

Lokal:                                                      A 3001

Tid:                                                           11.00-11.50

Titel:                                                        Polardörrar

Företag där exjobb utförts:                      Polardörren, Öjebyn                     

Linje:                                                        E

Avdelning/Ämnesområde:                      Elektroniksystem

Examinator:                                             Torbjörn Löfqvist

Opponenter:                                            Fredrik Ringström/Daniel Gustavsson

__________________________________________________________________________

Namn:                                                      Fredrik Ringström/Daniel Gustavsson

E-post:                                                     fredrik_ringstrom@yahoo.se

Lokal:                                                      A 3001

Tid:                                                           13.00-13.50

Titel:                                                        GNSS Attitude Determination

Företag där exjobb utförts:                      Nordnav Technologies

Linje:                                                        D/E

Avdelning/Ämnesområde:                      Signalbehandling

Examinator:                                             James Le Blanch

Opponenter:                                            Henrik Lindström/Fredrik Larsson

 


 

Namn:                                                      Jesper Martinsson

E-post:                                                     jesmar-9@student.luth.se    

Lokal:                                                      A 3001

Tid:                                                           14.00-14.50

Titel:                                                        Blind Source Separation in a FM radio system

Företag där exjobb utförts:                      Luleå tekniska universitet

Linje:                                                        D

Avdelning/Ämnesområde:                      Signalbehandling

Examinator:                                             James Le Blanc

Opponenter:                                            Krister Wicksell Eriksson

 

 

Namn:                                                      Krister Wicksell Eriksson    

E-post:                                                     krister.wicksell@selecto.se

Lokal:                                                      A3001                                

Tid:                                                           15.00-15.50                       

Titel:                                                        Managing fragmented information              

Företag där exjobb utförts:                      Selecto AB                     

Linje:                                                        D                  

Avdelning/Ämnesområde:                      Programvaruteknik                     

Examinator:                                             Jeremiah Scholl                   

Opponenter:                                            Jesper Martinsson