PRESENTATION AV EXAMENSARBETEN

 

Vid Systemteknik - vecka 50, sista anmälningsdag 24/11

 

Schema

Tid

Måndag

8/12

Tisdag

9/12

Onsdag

10/12

Torsdag

11/12

Fredag

12/12

09.00-09.50

 

Ludvig Davidsson

 

 

 

10.00-10.50

 

Stefan Niska

 

 

Per Westin

Mikael Karlsson

 

11.00-11.50

 

Farid Monsefi

 

 

Pernilla Lindberg

 

13.00-13.50

 

Sarah Carolan

Sara Svensson

 

Jimmy Persson

 

14.00-14.50

 

 

Anders Heintz

 

 

 

15.00-15.50

 

 

Ana Isabel Rahirez

 

 

 

 

Tisdag 9/12

 

Namn:                                                       Ludvig Davidsson                         

Lokal:                                                       A 1514. Demorummet

Tid:                                                           09.00-09.50                          

Titel:                                                         Integration tests of the Driver Instruments

Företag där exjobb utförts:                      Scania AB

Linje:                                                        Datorteknik

Avdelning/Ämnesområde:                      Bildanalys

Examinator:                       Olov Marklund

Opponenter:                       Stefan Niska

________________________________________________________________________

Namn:                                                      Stefan Niska

Lokal:                                                      A 1514. Demorummet

Tid:                                                           10.00-10.50

Titel:                                                        Analys och simulering av axeldetektorsignal

Företag där exjobb utförts:                      Bluelabs (Elektronik)

Linje:                                                        E

Avdelning/Ämnesområde:                      EISLAB

Examinator:                                             Jerker Delsing

Opponenter:                                            Ludvig Davidsson

________________________________________________________________________

Namn:                                                      Farid Monsefi

Lokal:                                                      A 1514. Demorummet

Tid:                                                           11.00-11.50

Titel:                                                        Combined electric, elecfromagnetic and thermal modeling based on a PEEC aproach

Företag där exjobb utförts:                      Elektronik

 Linje:                                                       F

Avdelning/Ämnesområde:                      EISLAB

Examinator:                                             Jerker Delsing

Opponenter:                                            Sarah Carolan, Sara Svensson

Namn:                                                      Sarah Carolan

Lokal:                                                      A 1514. Demorummet

Tid:                                                           13.00-13.50

Titel:                                                        Distribuerat simulatorsystem för BAMSE-design och konstruktion av kommunikationslänk och användaravgränsningssnitt

 

Företag där exjobb utförs:                      Saab Bofors Dynamics AB

Linje:                                                        D

Avdelning/Ämnesområde:                      Programvaruteknik

Examinator:                                             Kåre Synnes

Opponenter:                                            Anders Heintz

 

Namn:                                                      Anders Heintz

Lokal:                                                      A 1514. Demorummet

Tid:                                                           14.00-14.50

Titel:                                                        Enabling Openwindow for enterprise firewalls

Företag där exjobb utförts:                      Remote Proximity INC

Linje:                                                        D

Avdelning/Ämnesområde:                      Programvaruteknik

Examinator:                                             Jeremiah Scholl

Opponenter:                                            Farid Monsefi, Ana Isabell Rahirez

________________________________________________________________________

 

Namn:                                                      Ana Isabel Rahirez

Lokal:                                                      A 1514. Demorummet

Tid:                                                           15.00-15.50

Titel:                                                        OpenSSL Implementation into an Tubeddes internet system

Företag där exjobb utförts:                      Luleå tekniska universitet                     

Linje:                                                        Datateknik

Avdelning/Ämnesområde:                      EISLAB

Examinator:                                             Per Lindgren

Opponenter:                       Sara Svensson                                              ____________________________________________________________

 

Torsdag 11/12                     

 

Namn:                                                       Per Westin, Mikael Karlsson

Lokal:                                                       A 1514. Demorummet

Tid:                                                           10.00-10.50

Titel:                                                        Profildetektor

Företag där exjobb utförs:                      Banverket

Linje:                                                        Elektronik

Avdelning/Ämnesområde                      EISLAB

Examinator:                                             Torbjörn Löfqvist

Opponenter:                                            Pernilla Lindberg


 

Namn:                                                      Pernilla Lindberg

Lokal:                                                      A 1514. Demorummet

Tid:                                                           11.00-11.50

Titel:                                                        Bildanalys av kamerabild från tappningsförloppet på LD

Företag där exjobb utförts:                      SSAB.

Linje:                                                        D

Avdelning/Ämnesområde:                      Reglerteknik

Examinator:                                             Tomas Gustafsson

Opponenter:                                            Jimmy Persson

________________________________________________________________________

 

 

 

Namn:                                                      Jimmy Persson

Lokal:                                                      A 1514. Demorummet

Tid:                                                           14.00-14.50

Titel:                                                        Methods of SNR Estimation from Asynchronously Sampled Data in an 802.11b System

Företag där exjobb utförts:                      Luleå tekniska universitet                     

Linje:                                                        Elektronik

Avdelning/Ämnesområde:                      Signalbehandling

Examinator:                                             James LeBlanc

Opponenter:                                            Per Westin