Måndag 3/11

Namn: Henrik Sandström
Lokal: 
A3001
Tid: 09.00-09.50
Titel: Resource Reservation of Multicast Traffic
Företag där exjobbet utförts: Frontec Norr AB
Linje: D
Avdelning/ämnesområde: Datorkommunikation
Examinator: Pierre Fransson
Opponent: Peter Magnusson

Namn: Peter Magnusson
Lokal: 
A3001
Tid: 10.00-10.50
Titel: Evaluating Xilinx Microblaze for Network SoC application
Företag där exjobbet utförts:

Linje: D
Avdelning/ämnesområde: Datorteknik
Examinator: Per Lindgren
Opponent: Sara Lidqvist

Namn: Sara Lidqvist
Lokal:
A3001
Tid: 11.00-11.50
Titel: Databas och webbgränssnitt för inventeringar
Företag där exjobbet utförts: Stadsarkitektkontoret i Visby
Linje: D
Avdelning/ämnesområde: Programvaruteknik
Examinator: Kåre Synnes
Opponent: Henrik Sandström

Namn: Urban Liljedahl
Lokal: A3001
Tid: 13.00-13.50
Titel: A redesign of a Programming Language inspected with Cognitive Dimensions of Notations
Företag där exjobbet utförts: Systemteknik, datorkommunikation/datalogi
Linje: D
Avdelning/ämnesområde: Datorteknik
Examinator: David Carr
Opponent: Anna Hedman

Namn: Kristina Grennberg
Lokal:
A3001
Tid: 14.00-14.50
Titel: Avgränsningssnitt för taltidningar
Företag där exjobbet utförts:
Linje: Di
Avdelning/ämnesområde:  Datorteknik
Examinator: David Carr
Opponent: Johan Larsson, Erik Wikström

Namn: Anna Hedman
Lokal:
A3001
Tid: 15.00-15.50
Titel: Comparison of Thumbnail Browsers
Företag där exjobbet utförts:
Linje: D
Avdelning/ämnesområde: Människa-datorinteraktion
Examinator: David Carr
Opponent: Urban Liljedahl

Torsdag 6/11

Namn:  Patrick Aubert de la Rüe
Lokal: A1514, Demorummet
Tid: 10.00 - 10.50
Titel: IP Quality-of-Service queuing mechanism for satellite based communication system
Företag där exjobbet utförts: ND Satcom AG, Immenstaad, Tyskland
Linje: D
Avdelning/ämnesområde: Datorkommunikation
Examinator: Pierre Fransson
Opponent: Emil Persson

Namn:  Emil Persson
Lokal:
A1514, Demorummet
Tid: 13.00-13.50
Titel:
Företag där exjobbet utförts: ATI Technologies Inc.
Linje: D
Avdelning/ämnesområde: Programvaruteknik
Examinator: Marcus Nilsson
Opponent: Patrick Aubert de la Rüe
Universitetets
organisation
Information för systemtekniks studenter
Studievägledare
Systemteknik 


Ansvarig för sidan:Anita Markstedt

 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET   Inst. för systemteknik, Studieexpeditionen, Universitetsområdet, Porsön, 971 87 Luleå. Tel. 0920-91 062, fax 0920-91 558. E-post: studieexp@sm.luth.se