Måndag 1/9

Namn: Andreas Piirimets, Erik Zetterström
Lokal: A1514

Tid: 09.00-09.50
Titel: SIP based Text Conversation - Real-time Text Conversation in a Total Conversation Environment using RTP and RFC2793 Packetization
Företag där exjobbet utförts: Omnitor AB
Linje: D
Avdelning/ämnesområde: Datorkommunikation
Examinator: Anders Lindgren 
Opponent: Robert Stjärnström, Per Eriksson

Namn: Jessika Hellgren
Lokal: A1514

Tid: 10.00-10.50
Titel: Analys av tidsrelaterade funktioner i SLB
Företag där exjobbet utförts: FOI 
Linje: D
Avdelning/ämnesområde: Programvaruteknik 
Examinator: Kåre Synnes (Roland Parviainen)
Opponent: Veronica Backlund

Namn: Johan Olsson
Lokal: A1514

Tid: 11.00-11.50 
Titel: Utveckling av prototyp för beröringsfri mätning av träd vid provytetaxering 
Företag där exjobbet utförts: Luleå tekniska universitet 
Linje: E
Avdelning/ämnesområde: Elektroniksystem
Examinator: Kalevi Hyyppä (Mats Blomquist)
Opponent: John Kjellberg

Namn: John Kjellberg
Lokal: A1514
Tid: 13.00-13.50
Titel: Ventilationsstyrning G1P/G1R
Företag där exjobbet utförts: Boliden Mineral AB
Linje: E
Avdelning/ämnesområde: Reglerteknik
Examinator: Andreas Johansson 
Opponent: Johan Olsson

Namn: Veronica Backlund
Lokal: A1514

Tid: 14.00-14.50
Titel: Ökning av tolkningsgraden för utländska uttal inom taligenkänning 
Företag där exjobbet utförts: Icepeak
Linje: D
Avdelning/ämnesområde:  Programvaruteknik
Examinator: Roland Parviainen
Opponent: Jessika Hellgren, Fredrik Lindberg

Namn: Robert Stjärnström, Per Eriksson
Lokal: A1514

Tid: 15.00 - 15.50
Titel: Audio Engine for Cross-Platform Game Development 
Företag där exjobbet utförts: Agency9 
Linje: Di
Avdelning/ämnesområde: Datorteknik/Mediateknik
Examinator: Marcus Nilsson
Opponent: Andreas Piirimets, Erik Zetterström

Fredag 5/9

Namn:  Ulrik Erikstam
Lokal: A3001

Tid: 10.00 - 10.50
Titel: Small Mobile /Pu6 Client
Företag där exjobbet utförts: Monash University, Melbourne 
Linje: D
Avdelning/ämnesområde: Datorkommunikation
Examinator: Pierre Fransson
Opponent: Sofia Bengtsson

Namn:  Magnus Lundberg
Lokal: A3001

Tid: 11.00-11.50
Titel: Design and implementation of EIS Platinum
Företag där exjobbet utförts: EISLAB
Linje: E
Avdelning/ämnesområde: Datorteknik
Examinator: Per Lindgren
Opponent: Per Simonsson

Namn:  Sofia Bengtsson 
Lokal: A3001

Tid: 13.00-13.50
Titel: Complexity and availability in web portals
Företag där exjobbet utförts: Volvo Information Technology AB 
Linje: D
Avdelning/ämnesområde: 
Programvaruteknik
Examinator:  
Mikael Drugge
Opponent: Ulrik Erikstam

Namn: Per Simonsson
Lokal: A1514

Tid: 14.00 - 14.50
Titel: Agaton Fitness - Träningsdata Agaton Max Series 
Företag där exjobbet utförts: Agaton Fitness, Boden
Linje: E
Avdelning/ämnesområde: Elektroniksystem
Examinator: Torbjörn Löfqvist 
Opponent: Magnus Lundberg


Universitetets
organisation
Information för systemtekniks studenter
Studievägledare
Systemteknik 
Ansvarig för sidan:Britta Lind

 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET   Inst. för systemteknik, Studieexpeditionen, Universitetsområdet, Porsön, 971 87 Luleå. Tel. 0920-91 062, fax 0920-91 558. E-post: studieexp@sm.luth.se