Anmälan till redovisning

Redovisningsperioder för systemtekniks examensarbeten läsåret 03/04

Höstterminen 2003:
1/9 - 5/9 3/11 - 7/11 8/12 - 12/12

Vårterminen 2004:

19/1 - 23/1 8/3 - 12/3 26/4 - 28/4 24/5 - 26/5

Anmälningar till presentationer läggs in efter de kommit in till studieexpeditionen. Har du önskemål om speciell tid under någon av dagarna kan du först kontrollera att den tiden är ledig. Opponenter utses först när anmälningstiden har gått ut. Om du vill vara säker på att få opponera och redovisa på samma dag kontrollera att det är någon fler som ska redovisa den dagen.

Sista dag för anmälan till redovisning är måndag, två veckor före första redovisningsdag i en period. Det är endast de som ska redovisa som behöver göra anmälan. Åhörare kan gå till respektive lokal utan anmälan.

Välkomna!


Universitetets
organisation
Information för systemtekniks studenter
Studievägledare
Systemteknik 
Ansvarig för sidan: Anita Markstedt 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET   Inst. för systemteknik, Studieexpeditionen, Universitetsområdet, Porsön, 971 87  Luleå
 Tel. 0920-49 10 62
fax. 0920-49 15 58
E-post: studieexp@sm.luth.se