PRESENTATION AV EXAMENSARBETEN

vid Systemteknik  -  vecka 36, sista anmälningsdag 18/8

Om du vill anmäla dig för att redovisa skickar du e-post eller ringer till Karin Sandqvist (49 16 24) och lämnar följande uppgifter (Obs! Din examinator på universitetet måste ha godkänt att och när du redovisar)

Önskat datum, tid
Namn, adress,  e-postadress
Titel på exjobb
Ämnesområde
Linje
Vid vilket företag har du utfört ditt exjobb
Examinator

För att vara säker på att du får opponera på samma dag du redovisar, anmäl dig en dag då det finns någon annan som redovisar. 

Prel. schema
Tid Måndag 1/9 Tisdag 2/9  Onsdag 3/9 Torsdag 4/9 Fredag 5/9
09.00-09.50 Andreas Piirimets Erik Zetterström        
10.00-10.50 Jessika Hellgren       Ulrik Erikstam
11.00-11.50 Johan Olsson       Magnus Lundberg
13.00-13.50 John Kjellberg       Sofia Bengtsson
14.00-14.50 Veronica Backlund       Per Simonsson
15.00-15.50 Robert Stjärnström    Per Eriksson        
Exjobbets namn, ämnesområde, examinator mm. framgår om du tittar på länk för respektive dag.