Universitetets 
organisation
Hur gör jag för att anmäla mig till presentation? 

När godkännande har erhållits av examinator att redovisa exjobbet skickar du ett e-mail till Anita Markstedt eller ringer 0920 - 49 11 62  och anmäler dig för att presentera ditt exjobb under någon av de fastställda redovisningsperioderna. Du kan anmäla dig genom personligt besök till studieexpeditionen 12.00-14.00 (A2004) eller telefonsamtal under samma tid.  

Sista anmälningsdag till en period är måndagen två veckor före redovisningsperiodens början. Om du vill vara säker på att få redovisa och opponera på samma dag, se till att det är någon fler anmäld till att redovisa den dagen.

När du ska lämna in anmälan om presentation ska du lämna följande uppgifter:

Önskat datum, tid
Namn, adress, e-postadress
Titel på exjobb
Ämnesområde
Linje
Vid vilket företag har du utfört ditt exjobb
Examinator


Ansvarig för sidan: Studieexpen
 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET   Inst. för systemteknik, Studieexpeditionen, Universitetsområdet, Porsön, 971 87  Luleå
 Tel. 0920-910 62
fax. 0920-915 58
E-post: studieexp@sm.luth.se