Tentaperiod 1 (031024-031031)
 hem
Kurskod  Kursnamn  Tenta-
datum
Lärare Visning datum, tid, lokal Utlämning
vid studiexp
fr o m 
Upprättn t o m
SMD108 Funktionell programmering 031030 Håkan Jonsson Kl 12:00 den 26/11 i A2004a  03-11-19
SMD033/069/115 Digitalteknik 031025 Mats Blomquist . 03-11-13 03-11-28
SMD134 Objektorienterad programmering 031029 Torkel Franzen . 03-11-13 03-11-28
SMD139 Datorsäkerhet och drift 031030 Roland Parvianen . 03-11-19
SMD151 Multimediasystem 031025 Peter Parnes . 03-11-19
SMD152 Digital hårdvarudesign med VDHL 031024 Per Lindgren . 03-11-04 03-11-14
SME093 Elektroteknik 031027 Torbjörn Löfqvist . 03-11-04 03-11-14
SME124 Elektroteknik 031027 Torbjörn Lövfqvist Kl 12:00 den 25/11 A2004a 03-11-24 03-12-05
SME096 Elkretsteori 031024 Lennart Gustafsson . 03-11-04 03-11-14
SME102 Analog elektronik 031025 Jonny Johansson . 03-11-04 03-11-14
SME110 Experimentell metodik 031025 Jan van Deventer . 03-11-17 03-11-28
SMR045 Reglerteknik 031030 Gösta Harlin . 03-11-14 03-11-28
SMR048 Systemidentifiering 031030 Thomas Gustafsson . 03-11-10 03-11-24
SMR053 Reglerteknik, engelska 031030 Gösta Harlin . 03-11-14 03-11-28
SMS028 Signalanalys 031029 James LeBlanc Kl 12:30 A2004a 03-11-06 03-11-15