Tentaperiod 1 (021025-021031)
 hem
Kurskod  Kursnamn  Tenta-
datum
Lärare Visning datum, tid, lokal Utlämning
vid studiexp
fr o m 
Upprättn t o m
SMD001/108/131 Funktionell programmering 021030 Håkan Jonsson Tentavisning 2/12, kl 11.30-12.30 utanför studieexpen   021213
SMD115 Digitalteknik 021026 Mats Blomqvist Tentavisning onsd 27/11, kl 12.00 utanför studieexpen   021213
SMD134 Objektorienterad programmering 021029 Torkel Franzén   021119 021203
SMD137 Datororganisering och logikdesign 021026 Per Lindgren   021115 021129
SMD139 Datorsäkerhet och drift 021025 Per-Erik Björk Tentavisning onsd 13/11, kl 12.00 utanför studieexpen    021122
SMD151 Multimediasystem 021026 Peter Parnes   021113 021122
SMD152 Digital hårdvarudesign med VHDL 021026 Jonas Thor   021105 021119
SMD160 Datastrukturer och Algoritmer 021029 Jingsen Chen 021229  021213
SME 007 Elektronik II 021029 Kim C. Ng  -  021119  021129
SME 020 Elektroteknik 021031 Torbjörn Löfqvist  -  021118 021129
SME 093 Elektroteknik 021031 Torbjörn Löfqvist  -  021118 021129
SME096/034 Elkretsteori 021030 Lennart Gustafsson  -  021105 021115
SME102 Analog Elektronik 021029 Kim C. Ng  -  021118 021129
SME110 Experimentell Metodik 021030 Jan van Deventer  - 021121 021205
SMR017/037/045/053 Reglerteknik 021025 Gösta Harlin Visning 2002-11-08, kl. 12.30 i A3210 021108 021115
SMR048 Systemidentifiering 021025 Thomas Gustafsson - 021029 021108
SMS031 Digital transmissionsteknik I 021025 James LeBlanc - 021107 021115