Tentaperiod 3,  mars 2003 (030317-030322)
 
 Hem
Kurskod  Kursnamn  Tenta-
datum
Lärare  Visning datum, tid, lokal Utlämning vid studieexpen
fr o m 
Upprättning
t o m
SMD064 Programmeringsmetodik 030320 Torkel Franzén   03-03-28 03-04-11
SMD082 Datorteknik 030321 Per Lindgren   03-04-09 03-04-23
SMD134 Objektorienterad programmering 030318 Torkel Franzén 03-04-01
kl 13.00, A3001
  03-04-15
SMD135 Programmering och datastrukturer 030320 Ulf Eriksson, Fredrik Bengstsson 03-04-16 03-04-25
SMD158 Interaktiva system 030320 David Carr   03-04-14 03-04-28
SME034 Elkretsteori 030317 Lennart Gustafsson 03-04-08
Kl 11:30
Stud.exp
03-03-24 03-04-04
SME055 Elektroteknik 030318 Torbjörn Löfqvist - 03-04-14 03-04-25
SME105 Robotik 030321 Mats Blomquist - 03-04-16 03-04-25
SME121 EMC-teknologi 030319 Ĺke Wisten - 03-04-01 03-04-11
SMR035/017 Reglerteknik 030318 Gösta Harlin - 03-03-26 03-04-04
SMR042 Processreglering 030321 Gösta Harlin - 03-04-08 03-04-16
SMR043 Reglerteknik 030318 Gösta Harlin - 03-03-26 03-04-04
SMR046 Reglertekniska designmetoder 030321 Andreas Johansson
SMS027 System,modeller och metoder 030317 James Le Blanc 03-03-24,
kl.13.00,
stud.exp
03-03-24