Tentaperiod 4, Juni 2003 (030531-030606)
 
 Hem
Kurskod  Kursnamn  Tenta-
datum
Lärare  Visning datum, tid, lokal Utlämning vid studieexpen
fr o m 
Upprättning
t o m
SMD112 Programmering 030606 Urban Liljedahl   2003-08-11 2003-08-22
SMD132 Objektorienterad programmering för DTI 030602 Urban Liljedahl   2003-08-11 2003-08-22
SMD134 Objektorinterad programmering 030602 Urban Liljedahl   2003-08-11 2003-08-22
SMD135 Program och datastrukturer 030531 Håkan Jonsson   2003-08-11 2003-08-22
SMD137 Datororganisering och logikdesign 030603 Per Lindgren 2003-08-11 2003-08-22
SMD138 Realtidssystem 030602 Johan Nordlander   2003-08-11 2003-08-22
SMD150 Datorarkitektur 030606 Per Lindgren   2003-08-11 2003-08-22
SMD161 Aktuella problem i datorteknik 030604 Torkel Franzén    2003-08-11 2003-08-22
SME034 Elkretsteori 030606 Lennart Gustafsson - 2003-08-11 2003-08-29
SME097 Digital Elektronik 030602 Kalevi Hyyppä - 2003-08-11 2003-08-29
SME114 Optoelektronik med fiberoptik 030606 Olov Marklund
SME122 Antenner 2 030602 Åke Wisten - 2003-08-11 2003-08-29
SMR017 Reglerteknik 030603 Andreas Johansson - 2003-06-10 2003-06-19
SMR044 Avionik 030603 Gösta Harlin - 2003-06-10 2003-06-19
SMR052 Realtid 030602 Thomas Gustafsson
SMS033 Flerdimensionell signalbehandling 030603 Frank Sjöberg - 2003-08-11 2003-08-20