Tentaperiod 2,  jan 2004 (040112-040117)
 
 Hem
Kurskod  Kursnamn  Tenta-
datum
Lärare  Visning datum, tid, lokal Utlämning vid studieexpen
fr o m 
Upprättning
t o m
SMD082/066 Datorteknik 040112 Per Lindgren  . 04-01-23 .
SMD137 Datororg. och logikdesign 040112 Per Lindgren  . 04-01-23 .
SMD038 Imperativ programmering 040117 Torkel Franzén  .
SMD132/134 Objektorienterad programmering 040117 Torkel Franzén . 04-01-27 .
SMD154 VLSI-design 040117 Linus Svensson . 04-01-23 .
SME101 Mätteknik 040112 J v Deventer .
SME097 Digital elektronik 040115 Kalevi Hyyppä .
SME109 Kommunikations elektronik 040116 Kalevi Hyyppä .
SMR045 Reglerteknik 040113 Gösta Harlin .
SMR047 Multivariabla och robusta reglersyst. 040113 Andreas Johansson . 04-01-14 04-01-30
SMR051 Modellbygge och reglering 040113 Gösta Harlin . 04-01-23 04-02-06
SMS027 System, modeller och metoder 040117 James LeBlanc .