Tentaperiod 2,  jan 2003 (030113-030118)
 
 Hem
Kurskod  Kursnamn  Tenta-
datum
Lärare  Visning datum, tid, lokal Utlämning vid studieexpen
fr o m 
Upprättning
t o m
SMD038 Imperativ programmering 030114 Torkel Franzén   030128 030214
SMD132 Objektorienterad programmering för DTI 030114 Torkel Franzén   030128 030214
SMD134 Objektorienterad programmering 030114 Torkel Franzén   030128 030214
SME097 Digital elektronik 030113 Kalevi Hyyppä - 030204 030214
SME101 Mätteknik 030117 Jan van Deventer 030207 030221
SME109 Kommunikationselektronik 030118 Kalevi Hyyppä 030211 030221
SMR017 Reglerteknik 030117 Gösta Harlin - 03-01-29 03-02-18
SMR047 Multivariabla och robusta reglersystem 030115 Andreas Johansson - 03-01-17 03-01-24
SMS032 Digital signalbehandling 030115 Anders Grennberg