Omtentaperiod 4,  maj 2003 (030502-030507)
 
 Hem
Kurskod  Kursnamn  Tenta-
datum
Lärare  Visning datum, tid, lokal Utlämning vid studieexpen
fr o m 
Upprättning
t o m
SMD038 Imperativ programmering 030506 Torkel Franzén    03-05-13 03-05-26
SMD064 Programmeringsmetodik 030507 Jingsen Chen   03-06-05 03-06-19
SMD132/134 Objektorienterad programmering 030506 Torkel Franzén   03-05-13 03-05-26
SMD135 Program och datastrukturer 030507 Jingsen Chen    03-06-05 03-05-19
SMD158 Interaktiva System 030507 David Carr   03-05-21 03-06-04
SME001/105 Robotik 030503 Mats Blomquist - 03-06-02 03-06-13
SME034 Elkretsteori 030502 Lennart Gustafsson - 03-05-13 03-05-23
SME055 Elektroteknik 030507 Torbjörn Löfqvist - 03-06-03 03-06-13
SME097 Digital elektronik 030502 Kalevi Hyyppä - 03-05-26 03-06-06
SME109 Kommunikations- elektronik 030507 Kalevi Hyyppä - 03-05-26 03-06-06
SMR017 Reglerteknik 030507 Gösta Harlin - 03-05-19 03-05-27
SMR035 Reglerteknik 030507 Gösta Harlin - 03-05-19 03-05-27
SMR042 Processreglering 030503 Andreas Johansson - 03-05-14 03-05-23
SMR043 Reglerteknik 030507 Gösta Harlin
SMR046 Reglertekniska designmetoder 030503 Andreas Johansson
SMR047 Multivariabla och robusta reglersystem 030506 Andreas Johansson - 03-05-08 03-05-16
SMS027 System, modeller och metoder 030505 James Le Blanc - 03-05-21 03-05-28
SMS032 Digital signarbehandling 030506 Anders Grennberg
SMS040 Tillämpad signalbehandling 030506 James Le Blanc