Omtentaperiod 2 (031217-031220)
 
hem
Kurskod  Kursnamn  Tenta-
datum
Lärare  Visning datum, tid,  lokal  Utlämning vid studiexpen
fr o m 
Upprättning
t o m
SMD073/135/160 Datastrukturer 03-12-18 Jingsen Chen . 04-01-09 04-01-23
SMD108 Funktionell programmering 03-12-20 Håkan Jonsson .
SMD115 Digitalteknik 03-12-18 Mats Blomquist . 03-12-19 04-01-12
SMD134 Objektorienterad programmering 03-12-17 Torkel Franzén . 03-12-19 04-01-12
SMD138 Realtidssystem 03-12-19 Jingsen Chen . 04-01-08 04-01-23
SMD139 Datorsäkerhet och drift 03-12-20 Roland Parviainen . 04-01-09 04-01-23
SMD150 Datorarkitektur 03-12-18 Per Lindgren .
SMD151 Multimediasystem 03-12-18 Peter Parnes . 04-01-09 04-01-23
SMD152 Digital hårdvarudesign 03-12-22 Jonas Thor . 04-01-07 04-01-23
SME007/102 Elektronik II 03-12-18 Jonny Johansson . 04-01-08 04-01-23
SME020/093 Elektroteknik 03-12-19 Torbjörn Löfqvist . 04-01-08 04-01-23
SME124 Elektroteknik 03-12-19 Torbjörn Löfqvist . 04-01-09 04-01-09
SMS027 System, modeller och metoder 03-12-19 James Le Blanc . 04-01-08 04-01-23
SMS028 Signalanalys 03-12-17 Anders Grennberg . 04-01-07 04-01-23