Omtentaperiod dec 2002 (021216-021220)
 
 Hem
Kurskod  Kursnamn  Tenta-
datum
Lärare  Visning datum, tid, lokal Utlämning vid studieexpen
fr o m 
Upprättning
t o m
SMD001/090/108/131 Funktionell programmering 021216 Håkan Jonsson   030107 030117
SMD006/103/117 Reaktiv programmering 021217 Ulf Eriksson, Fredrik Bengtsson   030107 030117
SMD011 Imperativ programmering 021219 Lenka Carr   030109 030124
SMD056 Logikprogrammering 021217 Håkan Jonsson   021218 030107
SMD033/069/115 Digitalteknik 021218 Mats Blomqvist   030203 020320
SMD073 Datastrukturer 021219 Jingsen Chen   030115 030129
SMD074 Multimediateknik 021218 Peter Parnes   030109 030124
SMD077 Datorarkitektur 021220 Per Lindgren
SMD102 Datorsäkerhet 021217 Roland Parviainen   030107 030117
SMD110 Objektorienterad programvaruproduktion 021209 Urban Liljedahl   021218 030107
SMD112 Programmering 021216 Josef Hallberg   021217 030107
SMD118 Datorteknik 021216 Per Lindgren   030117 030131
SMD134/038 Objektorienterad programmering 021219 Josef Hallberg   030109 030224
SMD137 Datororganisering och logikdesign 021219 Per Lindgren   030117 030131
SMD139 Datorsäkerhet och drift 021217 P-E Björk   021217 030107
SMD151 Multimediasystem 021218 Peter Parnes   030109 030124
SMD152 Digital hårdvarudesign med VHDL 021218 Jonas Thor   030110 030124
SMD160 Datastrukturer och algoritmer 021219 Jingsen Chen   030116 030131
SME020 Elektroteknik 021220 Torbjörn Löfqvist 030120 030131
SME034/096 Elkretsteori 021216 Lennart Gustafsson 021220 030108
SME051 Elektroteknik 1 021216 Kalevi Hyyppä 030113 030127
SME068 Optoelektronik med Fiberoptik 021220 Kalevi Hyyppä
SME086 Kommunikationselektronik 021219 Kalevi Hyyppä 030113 030127
SME093 Elektroteknik 021220 Torbjörn Löfqvist 030120 030131
SME007/102 Analog elektronik 021219 Lennart Gustafsson 030117 030131
SMR017 Reglerteknik 021217 Gösta Harlin 030107 030117
SMR040 Realtidssystem 021218 Thomas Gustafsson 030107 030117
SMR048 Systemidentifiering 021217 Thomas Gustafsson
SMS020 Signaler och system I 021217 Anders Grennberg 021220 030117
SMS021 Signaler och system II 021220 Frank Sjöberg - 030115 030124
SMS031 Digital transmissionsteknik I 021217 James LeBlanc   030124 030207