Omtentaperiod Aug 03 (030820-030830)
 
 Hem
Kurskod  Kursnamn  Tenta-
datum
Lärare  Visning datum, tid, lokal Utlämning vid studieexpen
fr o m 
Upprättning
t o m
SMD005 Operativsystem 03-08-27 Andreas Jonsson -
SMD006/117/138 Reaktiv programmering 03-08-30 Johan Nordlander - 03-09-19 03-09-30
SMD026 Programmering 03-08-30 Lars-Åke Larzon - 03-09-19 03-09-30
SMD054 Logikprogrammering 03-08-28 Torkel Franzen -
SMD056 Programkonstruktion 03-08-21 Håkan Jonsson -
SMD064 Programmeringsmetodik 03-08-21 Fredrik Bengtsson - 03-08-27 03-09-05
SMD068 Datornät 03-08-23 Lars-Åke Larzon -
SMD069/115 Digitalteknik 03-08-28 Mats Blomquist -
SMD073 Datastrukturer 03-08-27 Jingsen Chen - 03-09-15 03-09-26
SMD088 Datorkommunikation 03-08-23 Pierre Fransson -
SMD098/152 Beräkningsstrukturer 03-08-23 Per Lindgren -
SMD100 Interaktiva system 03-08-30 David Carr -
SMD102 Datorsäkerhet 03-08-20
Roland Parvianinen
- 03-08-22 03-09-05
SMD108/131 Funktionell programmering 03-08-26 Håkan Jonsson -
SMD011/112/132/134 Programmering / Objektorienterad programmering 03-08-30 Urban Liljedahl - 03-09-08 03-09-19
SMD118/137 Datorteknik 03-08-28 Per Lindgren - 03-09-16 03-09-26
SMD135 Program och datastrukturer del 1 03-08-21 Fredrik Bengtsson - 03-08-27 03-09-05
SMD135 Program och datastrukturer del 2 03-08-27 Håkan Jonsson - 03-09-15 03-09-26
SMD150 Datorarkitektrur 03-08-28 Per Lindgren - 03-09-17 03-09-30
SMD151/074 Multimediasystem 03-08-23 Peter Parnes - 03-09-08 03-09-19
SMD158 Interaktiva System 03-08-30 David Carr - 03-09-02 03-09-19
SMD160 Datastrukturer och Algoritmer 03-08-27 Jingsen Chen - 03-09-15 03-09-26
SMD161/148 Aktuella problem i datorteknik 03-08-28 Torkel Franzen - 03-09-03 03-09-19
SME007 Elektronik II 03-08-29 Lennart Gustafsson - 03-09-02 03-09-12
SME020 Elektroteknik 03-08-23 Torbjörn Löfqvist - 03-09-19 03-10-03
SME051 Elektronik I 03-08-29 Kalevi Hyyppä - 03-09-17 03-09-30
SME055 Elektroteknik 03-08-23 Torbjörn Löfqvist - 03-09-19 03-09-19
SME086 Kommunikations- elektronik 03-08-23 Kalevi Hyyppä - 03-08-25 03-09-08
SME093 Elektroteknik 03-08-23 Torbjörn Löfqvist - 03-09-19 03-10-03
SME096 Elkretsteori 03-08-22 Lennart Gustafsson - 03-09-11 03-09-24
SME097 Digital elektronik 03-08-29 Kalevi Hyyppä - 03-09-17 03-09-29
SME102 Analog eletronik 03-08-27 Lennart Gustafsson - 03-09-01 03-09-12
SME109 Kommunikations- elektronik 03-08-23 Kalevi Hyyppä - 03-08-25 03-09-08
SMR011 Datorbaserade reglersystem 03-08-28 Andreas Johansson -
SMR017 Reglerteknik 03-08-20 Gösta Harlin - 03-08-28 03-09-09
SMR035 Reglerteknik 03-08-20 Gösta Harlin - 03-08-28 03-09-09
SMR040 Realtidssystem 03-08-30 Thomas Gustafsson - 03-09-03 03-09-12
SMR042 Processreglering 03-08-20 Gösta Harlin -
SMR043 Reglerteknik 03-08-20 Gösta Harlin -
SMR044 Avionik 03-08-22 Gösta Harlin - 03-08-28 03-09-09
SMR045 Reglerteknik 03-08-20 Gösta Harlin -
SMR046 Reglertekniska designmetoder 03-08-28 Andreas Johansson -
SMR047 Multivariabla och robusta reglersystem 03-08-20 Andreas Johansson -
SMR048 Systemidentifirering 03-08-26 Thomas Gustafsson - 03-09-01 03-09-05
SMS020 Signaler och   system I 03-08-20 Anders Grennberg - 03-08-29 03-09-09
SMS021 Signaler och   system II 03-08-26 Frank Sjöberg - 03-09-05 03-09-12
SMS027 System, modeller och medtoder 03-08-27 James Le Blance - 03-09-05 03-09-12
SMS033 Flerdimensionell signalbehandling 03-08-20 Frank Sjöberg - 2003-08-22 2003-08-28