Luleå tekniska universitet 
hemsidansökinstitutionens hemsidhuvud

 Systemtekniks
studieexpedition
 
Gamla tentor 

Här kan du hämta gamla tentor

SMD-kurser

SME-kurser

SMM-kurser

SMR-kurser

SMS-kurser

 

Titta även på vår nya sida med tentor från 2004-01-01>>>>

Ansvarig för sidan: Studieexpeditionen

ulpurple.gif (882 bytes)

Användbara länkar:
Schema CSN Helpdesk SUNET
Tentamensschema ASKen IDEAL SYO-Guiden

ulpurple.gif (882 bytes)

Universitets hemsida | Institutionens hemsida
Utbildning | Forskning | Personal | Administration