Luleå tekniska universitet 
hemsidansökinstitutionens hemsidhuvud

 Systemtekniks
studieexpedition
 
BLANKETTER 

Här kan du hämta några av de blanketter du behöver när du ska påbörja ditt exjobb, anmäla dig till presentation av exjobb, avsluta/trycka ditt exjobb, ansöka om att få tentera på annan ort, mm.  
 • Exjobbsförslag (pdf) 
 • Registrering av examensarbete (pdf)  (ps)
 • Anmälan till presentation av examensarbete (pdf)  (ps)
 • "Tryckeriblankett" (Rapportinformation) fylls i elektroniskt här 
 • Beställningsunderlag för tryckning av examensarbete (pdf) 
 • Tentamen på annan ort (pdf) 
 • Ansökan om studieuppehåll (pdf)
 • Ansökan om studieavbrott (pdf)
 • Ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier (pdf)
 • Efteranmälan kurs (pdf)
 • Anmälan om avbrott på kurs (pdf)

Blanketter finns även att hämta i  blankettstället utanför vår studieexpedition (A2004).


Ansvarig för sidan: Studieexpeditionen

ulpurple.gif (882 bytes)

Användbara länkar:
Schema CSN Helpdesk SUNET
Tentamensschema ASKen IDEAL SYO-Guiden

ulpurple.gif (882 bytes)

Universitets hemsida | Institutionens hemsida
Utbildning | Forskning | Personal | Administration