Luleå tekniska universitet 
hemsidansökinstitutionens hemsidhuvud

 Systemtekniks
studieexpedition
 
SMR-kurser 

SMR011, 000816
SMR011, 010315
SMR011, 010901
SMR011, 020425

SMR012, 991025

SMR017, 020426
SMR017, 020426 (eng)
SMR017/SMR037, 020605
SMR017, 020601
SMR017, 020827
SMR017 m fl, 021025
SMR017/045, 021217
SMR017/045, 030117
SMR017, 030507
SMR017 (inkl lösn), 030603
SMR017 forts (inkl lösn), 030603
SMR017/045, 030820
SMR017,031030
SMR017/045, 040113

SMR035, 010310
SMR035, 010418
SMR035, 010901
SMR035, 020312
SMR035, 020426
SMR035/043, 030318
SMR035/043, 030507
SMR035/043, 030820

SMR037, 000315
SMR037, 001014
SMR037, 010526

SMR038, 991216
SMR038, 001213

SMR040, 010110
SMR040, 010525
SMR040, 010829
SMR040 (inkl lösn), 020605
SMR040, 020829
SMR040, 030830

SMR041, 020314
SMR041, 020314 lösningar
SMR041, 020425

SMR042, 030321
SMR042, 030503

SMR044, 030603
SMR044, 030822

SMR045, 031030

SMR047, 030115
SMR047, 0301113+lösningar

SMR048 (inkl lösn), 021025

SMR051, 040113

SMR053, 031030

Ansvarig för sidan: Studieexpeditionen

ulpurple.gif (882 bytes)

Användbara länkar:
Schema CSN Helpdesk SUNET
Tentamensschema ASKen IDEAL SYO-Guiden

ulpurple.gif (882 bytes)

Universitets hemsida | Institutionens hemsida
Utbildning | Forskning | Personal | Administration