Tillförlitlig processtyrning, Norrbottens Forskningsråd

 

Modellbaserad styrning och övervakning av flotationsprocessen,

Nutek, Komplexa tekniska system

 

Visualisering av processtillstånd,

Nutek, Komplexa tekniska system

 

Pseudodifferentialoperatorer i feldetektering, systemidentifiering och reglerdesign,

TFR

 

Minidoktorandprojekten