ProSA är ett forum för samarbete mellan processindustriföretag och Institutionen för systemteknik vid LTU.

Målet är att hålla företagen a jour med den senaste utvecklingen inom systemteknik samt ge forskningen vid universitetet möjlighet att omsätta teoretiska resultat i praktiska tillämpningar. Verksamheten inom ProSA bedrivs huvudsakligen i projektform och finansieras av statliga fonder, forskningsråd, stiftelser samt deltagarföretagen och avser följande delområde:

o forskning

o utbildning

o personalrekrytering

Forskning

Forskningsprojekt vid ProSA inriktas mot tillämpningar av IT i processindustri och håller en hög internationell standard. En av ProSA:s viktigaste uppgifter är att bevara, nyttja och bygga ut kompetens och kunskap inom dess verksamhetsområde.

Utbildning

ProSA utgör en koppling mellan forskar- och grundutbildning vid universitetet och processindustrin med dess aktuella problem.

Personalrekrytering

ProSA syftar till att för deltagarföretagen säkra tillgången på forskarutbildad personal med spetskompetens inom IT iför processindustrin. Aktiviteter inom ProSA skall också bidra till att främja omvärldens bild av processindustrin som en högteknologisk och modern bransch med bra framtidsutsikter.