2000-04-11 Projekmöte: Flotation på LTU

10.00 till 14.30, A3001

 

2000-06-07 Projekmöte: Flotation på Uppsala Universitet

09.30 till 10.30, "VIP-rummet" intill Restaurang Rullan

 

2000-11-07 Projekmöte: Flotation på LTU

12.00 till 15.00, A3001

 

2000-11-24 2000 ProSA-möte på LTU

10.00 till 14.30, B1301