ProSA-möte och studiebesök på SSAB 18-19/01

Program

 

Den 18 januari

Samling i foajen på SSAB:s friskvårdcentrum (parkera vid Västra vakten).

 

17.00-20.00 Aktiviteter avslutade med bastu

20.00- Middag och social samvaro

 

Den 19 januari

Lokal: konferensrummet ovanför Västra vakten

 

9.00-10.30 ProSA-möte

10.30-11.30 SSAB: Visning av SafePCI — tillförligtligt system för styrning och övervakning

av kolpulverinjektion (Wolfgang Birk, LTU)

11.30-12.00 SSAB: Förändringar i stålverket (Kurt L)

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.20 SSAB: M3-projektet (Jan H)

13.30-14.30 SSAB: Verksbesök stålverket (Robert J)

14.30-16.00 ProSA-möte (forts.)

 

Agenda för ProSA-mötet

Förmiddag

9.00-9.10 Befintliga ProSA-projekt (AM)

9.10-9.15 Robert Granström, projektledare, CENTEK

9.15-9.30 Detektering av igensättningar i ventiler. Redovisning av projektresultat.

(Andreas Johansson, LTU)

9.30-9.45 Videoövervakning av kolpulverinjektion. (Olov Marklund, LTU)

9.45-10.00 Senaste nytt från flotationsprojektet. Lasermätning av skumtäcke. (Lennart Gustafsson, LTU)

10.00-10.20 Synnergieffekter i ProSA-samarbetet.

10.20-10.30 Introduktion i SafePCI (Wolfgang Birk,LTU)

Eftermiddag

14.30-14.45 Ultraljudsmätning av tvåfasflöde. (Torbjörn Löfquist, LTU)

14.45-16.00 Diskussionspunkter

• ReTek-projekt, våren 2000

• Uppföljning av ReTek-projekt från våren 1998.

• Bidrag till Reglermöte 2000

• Minidoktorandprojekten.

• Nästa ProSA-möte