Titel:

Verktyg för processreglering

Föredragshållare:

Anders Wallén, nybliven doktor i reglerteknik från Lunds Tekniska Högskola

Tid:

Onsdag 22 mars

Samling för lunch kl 11:30

Seminarium kl 13:00-14:00

Plats:

AssiDomän Tech Center i Piteå, lokal Stenskär

(gäller även som samlingsplats inför lunchen)

Abstract:

I dagens reglersystem strävar man efter allt högre automationsnivå.

Detta innebär att man försöker automatisera arbetsuppgifter som

tidigare utförts manuellt, samt att man försöker underlätta arbetet

för operatörer, instrumentingenjörer m.fl. genom att tillhandahålla

verktyg för att lösa deras uppgifter mer effektivt. Avhandlingen

"Tools for Autonomous Process Control" innehåller dels en allmän

diskussion om vilken funktionalitet som är önskvärd och hur den kan

åstadkommas, dels en mer detaljerad beskrivning av ett antal verktyg

och metoder:

1. Ett interaktivt verktyg för processmodellering, reglerdesign och

simulering.

2. En ny reläbaserad metod för automatisk regulatorinställning.

3. En ny metod för snabba börvärdesändringar.

Seminariet kommer att ge en kort beskrivning av avhandlingen, samt en

mer detaljerad beskrivning av det interaktiva verktyget, inklusive en

demonstration.