ProSA-möte på LTU, den 28 mars, 2000

Lokal: A3001
Tid: 10.00-15.00

Agenda

Kaffe

10.00 -10.20 Förändringar i KTS-programmet och på NUTEK (AM)

10.20 -10.40 Centeks roll i ProSA (Robert Granström, Centek)

10.40 -11.00 Vision av ProSA som ett centrum för teknikspridning och överföring (AM)

11.00- 11.40 Automatisk planering av gruvtransporter (Håkan Jonsson, datalogi, LTU)

11.40 -12.00 AIS - aktiv industriell samverkan, ett nytt NUTEK-program (AM)

12.00 -12.30 Larmhanering - ett förslag till ett AIS-projekt i samarbete med LTH och UU (AM)

Lunch

13.30 -14.00 Flera förslag till eventuella AIS-projekt (AM)

14.00 -14.30 Information från projekten

                            flotation
                            visualisering av processegenskaper
                            minidoktorandprojekten

14.30 - 15.00  Övrigt

Ansökan till Norrbottens Forskningsråd

Nästa ProSA-möte