ProSA-möte på LTU, den 24 november, 2000

Lokal: lilla rummet över biblioteket, B1301
Tid: 10.00-14.30

Agenda

Kaffe

10.00 -10.20 Projekt: Feldetektering i asynkronmotorer (Mikael Stocks)

10.40 -11.10 AIS: Vad vill vi med projektet Larmsanering?

11.10 -11.30 Underhåll - ett satsningsområde för ProSA? (Robert Granström, Centek)

11.30- 11.40 Information om Industrial Control Center vid University of Strathclyde (TG)

11.40- 12.30 Ansökan till Mål 1(AM)

Lunch

13.30 -14.20 Ansökan till Mål 1, forts. (AM)

14.20 - 14.30  Övrigt

Företagens motprestation inom projektet Flotation och lägesrapport

Nästa ProSA-möte