ProSA-möte på LTU, den 11 april, 2000

Lokal: A3001
Tid: 10.00-14.30

Agenda

Kaffe

10.00 -10.10 Projektbudget för 2000-2001 (AM)

10.10 -10.30 Robusthetsanalys av modellbaserad nivåreglering  (TG)

10.30 -10.50  Skattning av skumtäckestjocklek m h a audiosignal (AM)

10.50- 11.30  Reglering av skumtäcke i flotationsprocessen (diskussion)

11.30- 11.45  Förslag till flera parter för videoprojektet inom AIS (diskussion)

11.45 -12.00  Detektering av fel i ventiler och framkoppling med robust prestanda (BS)

Lunch

13.00 -13.45 Projektplan för 2000 och målsättning för 2001 (AM)

13.45 -14.00  Implementering av förbättrad nivåreglering på LKAB

14.00 - 14.30  Övrigt

Ansökningar till AIS-programmet

Nästa möte