Projektmöte Flotation på LTU 07/11-2000

Lokal: A3001
Tid: 12.00-15.00

Agenda

12.00-13.00   Lunch i Boassi

13.00 -13.20   Dynamisk reglering av skumtäcke m h a audiosignal (Wolfgang Birk, LTU)

13.20 -13.40   Forskningsplaner och -resultat (Mats-Ola Finn, LKAB)

13.40 -14.00   Algoritm för feldetektering av ventiler (Benny Stenlund, LTU)

14.00 -14.45   Projektplan för 2001 och implementering av forskningsresultat (AM)

14.45 - 15.00  Övrigt

Nästa möte

Kaffe