Luleå tekniska universitet
hemsidansökinstitutionens hemsidhuvud
sm.sv.gif (1492 bytes)

rebecca (rekryterings logga
Plugga
hos oss!

Aktuellt

Lediga tjänster

Utbildning/kurser

Studievägledare

Studieexpedition

Info för studenter

Forskning

Forskarskola

Personal

Datordrift

Inst.bibliotek

Kartor

Internt

Universitetets organisation

Monash

Senaste nytt, Monash
ECSE, Monash

 


Det gemensamma temat för institutionen är utveckling och användning av informationsteknologi. Informationsteknologi handlar om hur man bl.a. med hjälp av program- och maskinvara kan skapa och extrahera, förmedla, söka, presentera, lagra, förädla och använda information. Detta kan användas för att tillfredsställa grundläggande mänskliga behov av kontakt och gemenskap, spänning och förströelse, kunskap och utveckling. En annan typ av användning rör styrning och övervakning av tekniska processer och system såväl industriellt som t.ex. i hemmiljö. 

Vi strävar inom institutionen efter att försöka förstå sammanhang och se helheten. Vi har forskning och forskningskompetens inom traditionella ämnen som datorkommunikation och datornät, programvaruteknik och datalogi, datorteknik och datorarkitektur, signalbehandling och reglerteknik, industriell elektronik och robotik och automation. Vi strävar efter att i framtiden bedriva våra forskningsprojekt inom ramen för breda tematiska områden, f.n. följande:

  • Datalogi och datorkommunikation
  • Distribuerade realtidssystem
  • Inbyggda internetsystem
  • Signaler och system
Centrum för distansöverbryggande teknik - CDT, Process- och systemautomation - ProSA, och Laboratoriet för inbyggda Internetsystem - EISLAB, är viktiga instrument för att hantera projekt gemensamt med omgivande företag.

Institutionen har ca 110 anställda, varav drygt en tredjedel är doktorander på väg mot doktorsexamen, en tredjedel lärare och forskare som har doktorsexamen och en tredjedel övriga lärare och forskare, samt teknisk och administrativ personal. Vi har ca 800 studenter som följer våra grundutbildningskurser och -program bl.a. inom Dataingenjörsprogrammet och civilingenjörsprogrammen Datateknik, Elektroteknik och Medieteknik. Det finns också en speciell Datateknisk ingång för kvinnliga sökande 

 
Avdelningar
Datorkommunikation och datalogi
EISlab
Programvaruteknik
Reglerteknik
Signalbehandling
Centrumbildningar
Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT
EMC Center
prosa.s2.gif (1016 bytes)Centrum för process- och systemautomation

 

Universitets hemsida | Institutionens hemsida
Utbildning | Forskning | Personal | Administration
Nyheter | Internt | Egna rubriker | In English


LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
Institutionen för systemteknik, Universitetsområdet, Porsön, 971 87 Luleå, 
 Tel. 0920-491878, fax 0920-492191.

Webbredaktör: Torbjörn Löfqvist, senast ändrad: 2003-11-11
webbansvarig