Luleå tekniska universitet 
hemsidan sök institutionens hem  
 
 

 

 

Utbildning  
Studievägledare 
Studieexpedition 
Info för studenter 

Forskning
Forskarskola 
 

Personal
Administration 
 
Datordrift 
Inst.bibliotek 

Kartor 

Internt  

Universitetets 
organisation 

sm.sv.gif (1492 bytes) 

Forskarskola i systemteknik

Handledargrupper

För varje doktorand utses vid antagningen en huvudhandledare, som har det långsiktiga och övergripande ansvaret för doktorandens arbete och forskning. Här ingår också ett åtagande att ansvara för att det finns finansiering för doktoranden fram till examen.

Dessutom rekommenderar vi att doktoranden förutom sin huvudhandledare har två biträdande handledare, som gärna kan komma från andra ämnen/områden än det som behandlas i avhandlingen. Huvudhandledare och doktorand föreslår gemensamt så tidigt som möjligt vilken eller vilka som skall vara biträdande handledare. Prefekten beslutar.

Det är möjligt att engagera biträdande handledare från andra institutioner och andra universitet. I budgeten för 2001 har vi räknat med viss ersättning även till biträdande handledare. Omfattningen bör kunna vara några få dagar per år för diskussion, genomläsning av manuskript och för en årlig träff med doktorand och handledargruppen.

Institutionens doktorander har f.n. huvudhandledare och biträdande handledare enligt tabell.

Mer information om Forskarskolan i Systemteknik: 
Konferens 2002  
Konferens 2001  
Konferens 2000  
Kursutbud och seminarieserie  
Kursutbud och seminarieserie  
Styrelse och studierektor  
  
 

 
 
Universitets hemsida | Institutionens hemsida Utbildning | Forskning | Personal | Administration Nyheter | Internt | Egna rubriker | In English 

 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET .
Institutionen för systemteknik, Universitetsområdet, Porsön, 971 87 Luleå.  
Tel. 0920-91 061, fax 0920-721 91.  


Senaste uppdatering gjord av webmaster2000-12-11