Luleå tekniska universitet 
hemsidan sök institutionens hem  
 
 

 

 

Utbildning  
Studievägledare 
Studieexpedition 
Info för studenter 

Forskning
Forskarskola 
 

Personal
Administration 
 
Datordrift 
Inst.bibliotek 

Kartor 

Internt  

Universitetets 
organisation 

sm.sv.gif (1492 bytes) 

Forskarskola i systemteknik

Bakgrunden till forskarskolan är uppfattningen att den som avlägger doktorsexamen förväntas ha en ganska god och bred orientering om forskningsproblem och forskningsmetoder i allmänhet och inte enbart ha kännedom om forskningen inom ett snävt avhandlingsområde. Flertalet doktorer arbetar efter disputationen i ett betydligt bredare fält. Resultatet av forskarutbildningen är således inte i första hand den tryckta avhandlingen utan doktorns, eller licentiatens, utvecklade förmåga i form av kunskaper och färdigheter.

Naturligtvis måste avhandlingen ändå uppfylla kvalitetskraven! Det är ju kvaliteten på avhandlingen, som ger den nye doktorn vetenskaplig legitimitet och status! Dock är det doktorns eller licentiatens allmänt utvecklade förståelse, kunskaper och omdöme som till slut sätter värdet på forskarutbildningen.

Syftet med forskarskolan i Systemteknik är att ge doktoranderna en möjlighet till breddning av sin forsknings- och vetenskapssyn, dels genom att ge möjlighet att ha handledaregrupper, dels genom att uppmuntra till breddande (och därmed fördjupande!) doktorandkurser, som belyser aktuella forskningsfrågor och -metoder inom olika områden. Dessa doktorandkurser organiseras i form av seminarieserier och studiecirklar, där doktorander från flera olika "ämnen" deltar och lär såväl av varandra som av kursledare och föreläsare.

Forskarutbildningen försiggår med stöd från hela institutionen. Man blir efter amerikanskt mönster doktor (om man vill) i computer science eller electrical engineering snarare än i det smalare ämnet ("professorsämne" i dagens terminologi).

Mer information om Forskarskolan i Systemteknik: 
Konferens 2002  
Konferens 2001  
Konferens 2000  
Kursutbud och seminarieserie  
Handledargrupper  
Styrelse och studierektor  
  
 

 
 
Universitets hemsida | Institutionens hemsida Utbildning | Forskning | Personal | Administration Nyheter | Internt | Egna rubriker | In English 

 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET .
Institutionen för systemteknik, Universitetsområdet, Porsön, 971 87 Luleå.  
Tel. 0920-91 061, fax 0920-721 91.  


Senaste uppdatering gjord av webmaster2000-12-11