Skriva ut i UNIX-salarna

Ibland är det bra att skriva ut sin källkod eftersom det kan vara lättare att felsöka på papper än på skärmen.

Salarna med skrivare heter A2506 och A2510. Skrivarna i respektive sal heter lw2506 resp. lw2510.

Ett snyggt sätt att skriva ut javakod är att använda kommandot a2ps. För att skriva ut filen MinSnyggaJavaLab.java skriver man i sitt xterm-fönster

a2ps -Pskrivarensnamn MinSnyggaJavaLab.java

dvs. sitter man i A2506 skriver man rimligen

a2ps -Plw2506 MinSnyggaJavaLab.java

Kommandot a2ps är väldigt kraftfullt och för att få veta om alla dess egenskaper skriver man i x-termfönstret

man a2ps

man är manualkommandot, dvs vad hela raden säger är att man vill läsa manualen till kommandot a2ps. Alla kommandon har manualsidor, så om man vill veta nått mer om något visst UNIX-kommando skriver man

man kommandotManVillVetaMerOm