Seminarium 2

Seminarium 2 går ut på att modellera solsystemets inre del, Solen, Merkurius, Venus, Jorden och Månen.

För att göra detta behövs en design.

Vi säger att solsystemet består av himlakroppar. Varje himlakropp har en radie (km), ett namn och en massa (kg). Gruppen himlakroppar delas in i tre stycken underkategorier, stjärnor, planeter och månar. Varje planet har, förutom attributen i himlakropp, en sol (stjärna) vilken den kretsar kring, ett avstånd till denna sol (AE), ett antal månar. Vidare kan en planet vara befolkad eller inte. En stjärna har, förutom attributen i himlakropp, en yttemperatur (K) samt ett antal planeter. En måne har, förutom attributen i himlakropp, en planet kring vilken den kretsar, samt ett avstånd till denna (km).

Alltså: Det behövs fem klasser, Himlakropp, Planet, Stjärna, Måne samt en exekverbar klass som skapar alla objekten. Planet, Stjärna och Måne ska ärva Himlakropp. Med ledning av texten ovan, ta reda på vilka instansvariabler och -metoder som behövs. Alla instansvariabler ska vara deklarerade med private och alla instansmetoder skall vara deklarerade som public.

Det viktiga med denna uppgift är inte implementationen utan designen, dvs att alla instansvariabler och metoder finns med, att ärvningen är korrekt utförd etc. Koncentrera era insatser på det området i första hand. När ni fått ihop vad som verkar vara en bra design kan ni implementera den och skapa de planeter och månar som finns i vårt solsystem. Nedan finns data för att hjälpa er.

På seminariet ska vi tala om uppgiften, jämföra era (förhoppningsvis) olika desinger samt tala om objektorienterad design överhuvudtaget.

Solen Merkurius Venus Jorden Månen
Massa (kg) 1,989*1030 3,30*1023 4,87*1024 5,9737*1024 7,35*1022
Radie (km) 696 000 2 438 6 052 6 378 1 738
Avstånd - 0,31-0,47 AE 0,72-0,73 AE 1 AE 364 000-406 730 km
(Källa: Nationalencyklopedin)
Solens yttemperatur: 5 780 K
AE = Astronomisk Enhet = Avståndet från Jorden till Solen

Lycka till!