RÄTTELSE AV EN FELAKTIG SLIDE
FÖRELÄSNING 3


Ett bättre och mer riktigt exempel på do while snurran

do - while snurran

do {
    //kommandon och/eller satser
    System.out.println("Hejsan");
    }
    while(i < 0){
    System.out.println("Hello");
    i++;
}

Jag hade tyvärr blandat ihop while snurran med for snurran när jag gjorde slides till föreläsningen