Laborationer

Nybörjaren

Är du nybörjare på datorer eller i vårt datorsystem? Börja med dessa två introduktionssidor:
Datorintroduktion light
Datorintroduktion

Allmän lab-info

Laborationsdelen av kursen består dels av ett antal enklare programmeringsuppgifter, dels av en större programmeringsuppgift. Varje laborationsuppgift redovisas enligt instruktionen nedan.

Alla uppgifter ska lösas individuellt. Det betyder att det är fullt tillåtet att diskutera olika problem och deras lösning med andra, men alla svar på frågor och all programkod måste skrivas individuellt av varje student på kursen.

Det tidsgränser som är utsatta för redovisningen av laborationerna måste hållas för att få godkänt resultat. Om du får förhinder av något slag så ska du avtala en ny tid med någon av lärarna. Detta måste göras före stoppdatumet.

Det är inte nödvändigt att ha blivit godkänd på inlämningsuppgifterna för att tentera på kursen.

Ett flertal labtillfällen finns inbokade på schemat. Vid dessa tidpunkter finns labhandledare närvarande som man kan fråga om hjälp (gäller inte Pass 5). Erfarenheter visar dock att många studenter behöver mer tid än de inbokade tillfällena för att lära sig laborationsinnehållet och därför uppmuntras ni att besöka labbet även då det inte är någon schematid lagd. Labbet har öppet dygnet runt, men efter kontorstid krävs passerkort för att komma in.

Har du problem att logga in? I A3002 hittar du administratörerna, de kan hjälpa dig med det.

Färgkodning i Emacs: om ni vill att Emacs ska färgkoda er javakod så behöver ni bara lägga till följande rader i filen .emacs, som ligger i er hemkatalog:

;; Start jde-mode for Java files.
(setq auto-mode-alist (append '(
        ("\\.java$" . jde-mode)
        auto-mode-alist)))
(autoload 'jde-mode "jde")
Skriva ut javaprogram: programmet a2ps kan hjälpa till att ge snygga utskrifter av din javakod. För att skriva ut filen MinKod.java när man sitter i labbsalen skriver man
a2ps -Plw25XX MinKod.java
där XX byts ut mot 06 eller 10, beroende på vilken skrivare man vill skriva ut på.

Redovisning av laboration

Din lösning av en labuppgift, som består av källkodsfilen med filändelsen .java och klassfilen med filändelsen .class sparas i filkatalogen smd134. Kom ihåg att katalogen måste vara allmänt läslig för att jag ska kunna komma åt lösningen. När du är färdig med uppgiften (vilket också betyder att du har genomfört en fullständig testning av din lösning) skickar du ett email till ul@sm.luth.se för att meddela detta. För detta meddelande gäller:

 1. Subject-raden ska vara "Uppgift x SMD134" t.ex. "Uppgift 1 SMD134" för den första laborationen.
 2. Om du inte skickar ditt mail från ditt konto på skolan, bifoga i meddelandet din emailadress på skolan så att svaret kommer till rätt e-postmottagare.
 3. Skriv namn och personnummer.
 4. Skriv sökväg till din fil. För användaren urblil-6 skulle det bli följande sökväg för första laborationen:
  /home/urblil-6/smd134/Addera.java
 5. Skicka ditt mail senast stoppdatum för laborationsinlämning. Se respektive laboration.

Inom några dagar efter att ha skickat ditt meddelande får du svar från mig. Detta svar är antingen ett meddelande om att du har blivit godkänd på uppgiften, eller kommentarer om vad som måste fixas innan du blir godkänd. Spara all kommunikation med mig om uppgiften. När du får meddelande att du blivit godkänd på uppgiften, spara detta meddelande tills du ser att du har fått dina poäng för laborationsdelen av kursen. Efter att din inlämning blivit godkänd ska källkoden ligga kvar oförändrad i din katalog till slutet av läsperioden.

Om du skickar in uppgiften efter rättning

Om du behöver rätta eller ändra i uppgiften ska du bifoga mitt tidigare meddelande där jag beskrev vad som skulle fixas. Lägg också till en kortfattad rapport över dina ändringar.