Lab 1

 1. Det första Javaprogrammet: Skriv ett program som vid exekvering ger utskriften "Otroligt!".

 2. Skriv ett program som skriver ut dina initialer med stora bokstäver gjorda av asterisker. Exempel:
   *  *  *****
   *  *  *  *
   ****   *  *
   * *   *****
   *  *  *
   *  *  *
  
  Ledning: för att utforma bokstäverna kan du ta hjälp av kommandot banner.

 3. Skriv ett program som beräknar och skriver ut värdet av 63781139*58673*1050.

 4. Skriv ett program som räknar ut vilket av 3,141592*1.0398 och 3,159228*1.008404 som är störst, och skriver ut svaret.

 5. Skriv ett program som har två heltal av typen int och skriver ut till skärmen. I detta exempel heter klassen Skriv och heltalen är 4 respektive 8:
  >java Skriv
  4 + 8
  

 6. Skriv ett program som läser in argumenten "5" och "8", omvandlar dessa till typen int och skriver ut summan till skärmen. I detta exempel heter klassen Plus och heltalen är 5 respektive 8:
  >java Plus 5 8
  13
  

  Här är själva tricket att konvertera en textsträng till ett heltal. Ett exempel:

  String textsträngen = "1234";
  int heltalet = java.lang.Integer.parseInt(textsträngen);
  

  Eftersom alla klasser i paketet java.lang alltid är tillgängliga som förval så räcker det att skriva

  String textsträngen = "1234";
  int heltalet = Integer.parseInt(textsträngen);
  

 7. (Redovisning) Skriv ett program som läser in två inmatade tal, adderar dessa och skriver ut svaret. Klassen ska ha namnet Addera, som i nedanstående exempel. Använd gärna klassen LasIn för att läsa in från tangentbordet. Här ligger källkoden för LasIn.java. Så här ska en programkörning se ut:
  >java Addera
  Skriv term 1: _
  
  Användaren ska då skriva in ett tal och trycka "Enter". Fortsätt sedan att mata in term två och tryck "Enter" och resultatet ska se ut enligt nedanstående exempel:
  >java Addera
  Skriv term 1: 23
  Skriv term 2: 5
  23 + 5 = 28
  > 
  
  För denna laboration ska varje kodrad ha en kommentar som beskriver programraden. Se nedanstående exempel:
  public class Addera{// Denna rad anger klassens namn 
            //och att den är offentlig (public)
    public static void main(String argv[]){// Kan ännu inte alla detaljer om 
                        // denna rad utom att det är den 
                        // metod som först anropas vid en
                        // körning
      int x = 1; // heltalsvariabeln x deklareras och tilldelas värdet 1
    ...