Laborationer

Länk till lab-information och datortips


Lab 1

Redovisas senast 30/3

En första introduktion till objektorienterad programmering: Laboration 1


Lab 2

Redovisas senast 7/4

Nu är det dags att skriva nyttoprogram: Payback time...


Lab 3

Redovisas senast 20/4

Sortera kan vara jobbigt. Låt datorn göra jobbet: Laboration 3


Lab 4

Redovisas senast 30/4

Denna laboration kommer i två olika smaker: matte och grafik. Du får välja en av dessa varianter. Ange vilken variant du har valt när du skickar meddelande till labhandledaren att du är färdig. Laboration 4a rekommenderas för alla och laboration 4b för dom som vill klura mer på egen hand (lab 4b kräver att studenten läser in en del detaljer kring fönsterprogrammering på egen hand)
Välj en av dessa:


Lab 5

Redovisas senast 27/5

För att lab5 ska gå att genomföra rekommenderar jag Fyra inledande övningar att börja med. Under labpasset den 11/5 tänkte jag gå igenom några av dessa övningar i labsalen.

Laboration 5