Att implementera ett gränssnitt

Innebörden av att implementera ett gränssnitt är att klassdefinitionen innehåller texten implements Slumpare, om gränssnittet heter Slumpare. Klassdefinitionen måste även innehålla alla metoder som är angivna i gränssnittet.

Här följer ett exempel som där klassen A implementerar gränssnittet Slumpare. Först gränssnittet:

interface Slumpare{
  public int slumptal();
}

Poängen med ett gränssnitt är att det säger vad metoden heter, vilken räckvidd den har, vad den returnerar och vilka argumenttyper den tar men inte hur den ska vara uppbyggd!. Här kommer så klassen A som implementerar gränssnittet Slumpare:

public class A implements Slumpare{
  public int slumptal(){
    return (int)(Math.random()*10+1);
  }
}

Så här kan en main-metod som testar klassen A se ut:

  public static void main(String[] argv){
	A mittobjekt = new A();
	System.out.println(mittobjekt.slumptal());
	System.out.println(mittobjekt.slumptal());
	System.out.println(mittobjekt.slumptal());
	System.out.println(mittobjekt.slumptal());
	System.out.println(mittobjekt.slumptal());
	System.out.println(mittobjekt.slumptal());
  }

För att testa att A verkligen är en slumpare kan man köra följande kod:

  public static void main(String[] argv){
	Slumpare mittobjekt = new A();
	System.out.println(mittobjekt.slumptal());
	System.out.println(mittobjekt.slumptal());
	System.out.println(mittobjekt.slumptal());
	System.out.println(mittobjekt.slumptal());
	System.out.println(mittobjekt.slumptal());
	System.out.println(mittobjekt.slumptal());
  }