Class LasIn

java.lang.Object
  |
  +--LasIn

public class LasIn
extends java.lang.Object

Hjälpklass för att läsa från tangentbordet. Klassen innehåller tre klassmetoder som kan anropas för att läsa in heltal, flyttal eller textsträngar. Här följer ett exempel på hur metoden läsHeltal kan användas i ett litet program:

 public class Exempel{
   public static void main(String argv[]){
     int inlästTal = LasIn.läsHeltal("Skriv ett heltal. Tryck 'Enter' ");
     System.out.println(inlästTal*2 + " är dubbelt så mycket");
   }
 }
 
Vid anropet läsHeltal stannar programmet upp och väntar tills användaren har skrivit ett heltal och tryckt "Enter". Detta förutsätter att klassen LasIn ligger i samma katalog som programmet eller i classpath för din maskin.


Constructor Summary
LasIn()
           
 
Method Summary
static double läsFlyttal(java.lang.String p)
          Läser in ett flyttal från tangentbordet.
static int läsHeltal(java.lang.String p)
          Läser in ett heltal från tangentbordet.
static java.lang.String läsSträng(java.lang.String p)
          Läser in en textsträng från tangentbordet.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

LasIn

public LasIn()
Method Detail

läsHeltal

public static int läsHeltal(java.lang.String p)
Läser in ett heltal från tangentbordet.
Parameters:
p - En textsträng som skrivs ut innan körningen stannar i väntan på inmatningen.
Returns:
Returnerar ett heltal

läsFlyttal

public static double läsFlyttal(java.lang.String p)
Läser in ett flyttal från tangentbordet.
Parameters:
p - En textsträng som skrivs ut innan körningen stannar i väntan på inmatningen.
Returns:
Returnerar ett flyttal.

läsSträng

public static java.lang.String läsSträng(java.lang.String p)
Läser in en textsträng från tangentbordet.
Parameters:
p - En textsträng som skrivs ut innan körningen stannar i väntan på inmatningen.
Returns:
Returnerar en textsträng.