Laborationer


Lab 1

Redovisas senast 26/1

Lab 2

Redovisas senast 9/2

Lab 3

Redovisas senast 23/2

Länk till allmän lab-information, lab1, lab2 och lab3


Lab 4

Redovisas senast 2/3

Denna laboration kommer i två olika smaker: matte och grafik. Du får välja en av dessa varianter. Ange vilken variant du har valt när du skickar meddelande till labhandledaren att du är färdig.
Välj en av dessa:


Lab 5

Redovisas senast 11/3

Laboration 5