Lab 5

Det lokala bussbolaget Massbus har hyrt in dig som konsult för att skriva det program som behövs för att få text på de stora ljusskyltarna busbolaget just köpt in. Tyvärr fanns det bara en drivrutin för skylten så du ska skriva den funktionalitet som de vill ha i ljusskyltarna. Det fanns också en fil med en teckenuppsättning i. Då bussbolaget vill försäkra sig om att programmet ska gå att köra på vilken dator som helst har de beslutat att programmet ska vara skrivet i Java. Som hjälp finns tre klasser Data, Display och Skylt. Dokumentationen för dessa filer hittar du här.
Den funktionalitet bussbolaget måste ha för att du ska få godkänt är: Den funktionalitet de gärna vill ha. Den funktionalitet som ger en extra fin finnish: Det är fritt fram att lägga in egna funktioner.
Din färdiga lösnign skickas in till Urban Liljedal märkt Lab 5.

Här finns klasserna till ett exempel. Skylt.class, Display.class, Data.class

(C) Tomas klockar 2004