Quiz

Urban Liljedahl

Välj ett svarsalternativ till varje fråga.
 1. Procedurer i Pascal och funktioner i C motsvaras i Java av:
  1. klasser
  2. variabler
  3. metoder
  4. instanser
 2. Välj den for-slinga som gör samma sak som denna while-slinga:
  
  int i=1;
  while (i<3){
    System.out.println(``b'' + i);
    i++;
  }
  
  1. 
   for(int i=1; i<3; i++){
     System.out.println(``b'' + i);
   }
   
  2. 
   for(int i=0; i<3; i++)
     System.out.println(``b'' + i);
   
  3. 
   int i=1;
   for(; i<2; i++)
     System.out.println(``b'' + i);
   
  4. 
   int i=1;
   for(; i<3;i++)
     System.out.println(``b'' + i);
   
 3. En java-fil Verktyg.java börjar med raden package smd, vilket innebär att:
  1. filen endast är pakettillgänglig.
  2. den alltid kan användas bara den importeras med raden import smd.Verktyg.
  3. den bör vara placerad i en katalog med namnet smd.
  4. Verktyg.java är en offentlig klass.
 4. Behållarklassen Burk
  
  public class Burk{
    public String färg;
    public Burk nästaBurk;
  }
  
  1. är en rekursiv datatyp.
  2. saknar metoder för att vara komplett.
  3. visar ett exempel på skyddade instansvariabler.
  4. överskuggar default-konstruktorn.


Urban Liljedahl
2003-09-19