Kursplanering

Information om föreläsningarna

Tid Plats  
2003-09-01 Pass 3D245Föreläsning 1
2003-09-02 Pass 4A2510Laboration
2003-09-02 Pass 5A2510Laboration
2003-09-03 Pass 3A2506Laboration
2003-09-04 Pass 4D237Föreläsning 2
2003-09-04 Pass 5A2510Laboration
2003-09-08 Pass 4D237Föreläsning 3
2003-09-08 Pass 5A2510Laboration
2003-09-10 Pass 1A2510Laboration
2003-09-10 Pass 2D271Föreläsning 4
2003-09-10 Pass 3A2510Laboration
2003-09-10 Pass 4D275Seminarium 1
2003-09-10 Pass 5A2510Laboration
2003-09-12 Pass 1A2510Laboration
2003-09-15 Pass 2D237Föreläsning 5. JFG: 10.7-8, 10.10, 12 JSS: 4.2-4
2003-09-15 Pass 3A2510Laboration
2003-09-16 Pass 4D237Föreläsning 6. JFG: 13, 15, 17.1 JSS: 4, 5.1
2003-09-16 Pass 5A2510Laboration
2003-09-18 Pass 4A2510Laboration
2003-09-18 Pass 5A2510Laboration
2003-09-19 Pass 3D237Föreläsning 7. JFG: 14 JSS: 4
2003-09-22 Pass 1D237Föreläsning 8. JFG: 19 JSS: 7
2003-09-23 Pass 4A2510Laboration
2003-09-23 Pass 5A2510Laboration
2003-09-24 Pass 1A2510Laboration
2003-09-24 Pass 2E237Seminarium 2. Veckans quiz
2003-09-25 Pass 1D237Föreläsning 9. JFG: 18, Se föreläsn. 6-8 JSS: Se föreläsn. 6-8
2003-09-25 Pass 2A2510Laboration
2003-09-26 Pass 1A2510Laboration
2003-09-29 Pass 2D273Föreläsning 10. JFG: 20 JSS: 5.5, 7.2
2003-09-29 Pass 3A2510Laboration
2003-09-30 Pass 4A2510Laboration
2003-09-30 Pass 5A2510Laboration
2003-10-02 Pass 4D273Seminarium 3 Några frågor och kortfattade svar från seminariet finns här.
2003-10-02 Pass 5A2510Laboration
2003-10-03 Pass 3A2510Laboration
2003-10-06 Pass 4A2510Laboration
2003-10-06 Pass 5A2510Laboration
2003-10-08 Pass 1D237Föreläsning 11. JFG: 22 JSS: 8.0
2003-10-08 Pass 2A2510Laboration
2003-10-08 Pass 3A2510Laboration
2003-10-08 Pass 4D273Seminarium 4 Frågor och svar från sem. 3
2003-10-08 Pass 5A2510Laboration
2003-10-10 Pass 1A2509Laboration
2003-10-13 Pass 2A2510Laboration
2003-10-13 Pass 3D273Föreläsning 12. JFG: 23 JSS: 8.1-3
2003-10-14 Pass 4A2510Laboration
2003-10-14 Pass 5A2510Laboration
2003-10-16 Pass 4D273Seminarium 5
2003-10-16 Pass 5A2510Laboration
2003-10-17 Pass 3A2509Laboration
2003-10-20 Pass 1A2510Laboration
2003-10-21 Pass 4A2510Laboration
2003-10-21 Pass 5A2510Laboration
2003-10-22 Pass 1D237Föreläsning 13: Frågestund och genomgång av gamla tentor.
2003-10-22 Pass 2A2510Laboration
2003-10-23 Pass 1A2510Laboration
2003-10-23 Pass 2D273Seminarium 6