Länkar

Här finns länkar till övningar, program och annat som kan vara bra att använda under kursens gång.

Starthjälp i Unix-labbet

Logga in och komma igång
Introduktion till Unix-systemet
Klassen LasIn som är användbar för inläsning från tangentbordet.

Java

JDK-dokumentationen
Java Tutorial
Java a'la SUN

Jobba hemifrån

Ibland kan det vara bekvämt att jobba hemma om man har tillgång till dator. Det finns flera möjligheter: