Luleå University of Technology
Luleå tekniska universitet search Systemteknik Luleå University of Technology


Digitalteknik

Kursinformation


Senaste Nytt


Lärare/handledare

 • Mats Blomquist tel: 91069, rum A2314a, e-mail • Nyttiga länkar  Laborationer

  I kursen ingår fyra laborationer. Den första laborationen, laboration 1, är en introduktion till programmen som ska användas i laboration 3 och 4. Denna laboration ger nödvändiga kunskaper om PSpice i Orcad och Design Lab. Laborationen är lämplig att göra individuellt. Labben kan göras när som helst, antingen i A2009 eller hemma. Ett antal CD-skivor med studentversionen av programmet finns tillgängliga för utlåning om det är någon som vill installera programmet hemma på sin egen dator.

  Laboration 2 är en hårdvarulab som ska utföras i grupper om två i A1503/A1504 på schemalagd tid. Kom väl förberedd till laborationstillfället.

  Laboration 3 och 4 är simuleringslaborationer som ska utföras i grupp. Laborationerna kan göras när som helst. Ungefär två pass per vecka är reserverade i A2009.


  Kursinnehåll

  Preliminär kursplanering
   Föreläsning 1 - Introduktion, logiska grindar och lite om kombinatoriska nät. Datatyper och talsystem (kap 2)
   Föreläsning 2 - Elektriska egenskaper (kap 3)
   Föreläsning 3 - Bolesk algebra och kombinatoriska nät (4.1 - 4.4), minimeringsmetoder (4.3.3 - 4.4), hazard (4.5)
   Föreläsning 4 - HDL (hardware description language): ABEL och VHDL (4.6, 4.7)
   Föreläsning 5 - Konstruktion av kombinatoriska kretsar: kodare och avkodare (5.1 - 5.7)
   Föreläsning 6 - Konstruktion av kombinatoriska kretsar: multiplexer, aritmetiska kretsar (5.8 - 5.11)
   Föreläsning 7 - Designexempel (kap 6), Introduktion till sekvensnät: vippor (7.1 - 7.2)
   Föreläsning 8 - Tillståndsmaskiner (7.3 - 7.6)
   Föreläsning 9 - Tillståndsmaskiner, exempel (7.7 - 7.12)
   Föreläsning 10 - Att beskriva tillståndsmaskiner. Tillståndsmaskiner som standardkretsar: räknare (kap 8)
   Föreläsning 11 - Att beskriva tillståndsmaskiner: designmetoder (8.7, 8.8). "Problem" (8.9)
   Föreläsning 12 - Designexempel (kap 9), programmerbara kretsar (kap 10)
   Föreläsning 13 - Tentaproblem

  Övningar

  Tal som tas upp på övningarna är kursiverade.

  Kapitel 1

  Kapitel 2

  Kapitel 3

  Kapitel 4

  Kapitel 5

  Kapitel 6

  Kapitel 7

  Kapitel 8

  Kapitel 9

  Kapitel 10

  Kapitel 11  Några gamla tentor

  Länkar till tre gamla tentor hittar du här.  Mats Blomquist

  Last modified: 31 Augusti 2003