Del B, Datateknikens användning

 
ID laboration Quiz resultat
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
1 G G G G G G   7 7 4 18
2 G G G G G G   8 8 10 26
3 G G G G G G   3 5 3 11
4 G G G G G G   6 6 6 18
5 G G G G G G   4 7 7 18
6 G G G G G G   5 8 10 23
    M A X :   8 9 10 27

Betygsgränser på dugga

Addera poäng för alla duggor och jämför din summa enligt följande mall:
godkänd (G) = upp till 15 p
väl godkänd (VG) = 16-20 p
mycket väl godkänd (MVG) = 21-27 p

För att se alla krav för kursmomentet: se kursplanering