Del A, Introduktion till datorer

ID laboration Quiz resultat
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
1 G G G G G G G 1 3 4 3 2 5 18/26
2 G G G G G G G 4 4 4 4 3 6 25/26
3 G G G G G G G 4 2 4 2 3 4 19/26
4 G G G G G G G 4 4 4 4 4 6 26/26
5 G G G G G G G 3 3 4 3 4 5 22/26
6 G G G G G G G 4 3 3 2 2 5 19/26
  U/G U/G U/G U/G U/G U/G U/G 4 4 4 4 4 6  

Betygsgränser på dugga

Addera poäng för alla duggor och jämför din summa enligt följande mall:
godkänd (G) = upp till 15p
väl godkänd (VG) = 16-20p
mycket väl godkänd (MVG) = 21-26p

För att se alla krav för kursmomentet: se kursplanering