Kursplanering

Lektion:Genomgångar, arbetspass och grupparbeten i klassrumsmiljö. Förberedelse för övningar och laborationer.

Övning:Praktiska lektioner i laborationsmiljö, i regel som en förberedelse för laborationen.

Laboration:Laborationen genomförs och redovisas vid dessa pass. För att laborationen ska hinna redovisas under passets gång krävs i regel att laborationen är påbörjad innan, t.ex. på övningen.

Hemtenta:Cirka 10 uppgifter som ska lösas individuellt på valfri plats. Tiden kommer att begränsas till 24h och anteckningar och kurslitteratur är godkända hjälpmedel.

Kursplanering

Datum Ämne Referenser
25/3 pass 2 E249 Lektion. Skriva och kompilera java-program. "Java från grunden" av Torkel Franzén. Kapitel 1 och 2.
27/3 pass 1
D233 ska ändras till sal i datorlabbet
Övning. Skriva och kompilera java-program.  
28/3 pass 3 A2016 Laboration 1. Skapa några enkla program. Lab 1
1/4 pass 1 D243 Lektion. Variabler, värden och typer. "Java från grunden", kapitel 3.
3/4 pass 1 A2016 (Obs: i datorlabbet!) Övning Övningar ur boken, kapitel 3.
4/4 pass 1 A2016 Laboration 2 lab 2 [html] [pdf] [ps]
7/4 pass 3 E247 Lektion. Tilldelningssatser. Villkorssatser (if/else) "Java från grunden", kapitel 4, 9.5
8/4 pass 1 A2016 Övning Övningar ur boken, kap. 4: 4.1-5, kap. 9: 9.5,9.6
10/4 pass 1 A2016 Laboration 3 Lab 3 [html] [pdf] [ps]
14/4 pass 3 D231 Lektion. Operatorer och villkor. Villkorssatser (if/else). Programslingor. "Java från grunden", kapitel 5 och 11
15/4 pass 4 Övning  
16/4 pass 3 A2016 Laboration 4 lab 4 [html] [pdf] [ps]
22/4 pass 4 E247 Lektion. Mer om slingor. Metoder. "Java från grunden" kapitel 10, 11
23/4 pass 3 Studieexp. Studiebesök på Datacentralen. Margareta Forslund berättar om sitt arbete och guidar oss i serverhallen. Hennes kontor är i E800-korridoren. Samling utanför Systemtekniks studieexp.
24/4 pass 3 A2016 Laboration. Övningsuppgifter Java från grunden (tredje upplagan) kapitel 10:
1-3, 7-9. Skicka ett mail till läraren med en kort kommentar om varje uppgift. Stoppdatum 30/4.
25/4 pass 1 x Lektion. Flyttad till 22/4 pass 4. kapitel 10
8/5 pass 1 A2016 OBS! Lektion i labbet. Mer om metoder. Klasser och objekt. kapitel 10, 13. Material för övningarna [html] [pdf] [ps]
9/5 pass 2 A2016 Laboration. lab 5
12/5 pass 2 E247 Lektion. Objektorientering. kapitel 13, 14
13/5 pass 2 A2016 Övningar ur boken Java från grunden.
NyaGamla
4.44.8
4.5-
5.18.1
5.28.3
6.26.3
6.36.7
6.5-
-6.5
14/5 pass 4 A2016 Laboration. lab 6: JFG övning 8.1-2
Något omtolkat:
8.1 Skapa en heltalsarry a med 10 olika heltal. Skriv en loop som undersöker om det finns något heltal i så att i = a[i]
8.2 Skriv en programsnutt som sorterar ovanstående array från minsta till största.
20/5 pass 3 A2016 Lektion. Repetition av slingor och metoder. Välj uppgifter från övningar i kapitel 10, Metoder.
21/5 Hemtentamen tillgänglig från kl. 8.00 Hemtentamen
22/5 kl. 16.00 Stopptid för inlämning av hemtentamen. Lämnas i lärarens postfack eller på lärarens skrivbord senast kl. 16.00  
26/5 pass 3 E249 Lektion. Genomgång av tentamen. Summering av kursen.  
27/5 pass 1 A2016 Övning. Tid för att komplettera laborationer eller lektioner.
Se status-sidan.
28/5 kl. 8.30 Metria Studiebesök på Metria. Värd: dataingenjör Lena Jonsson. (istället för lab7)